Cariyeliğin Binbir Yüzü

Esirlikten Konaklara,Konaklardan Saraylara Osmanlı dünyasında, ‘resmi’ esir ticaretinden 1840’lara değin söz edilebilir.Ancak yasaklama ‘köleliğin’ kaldırılması değil, sadece devletin, ‘ben bu işte yokum’ demesiydi. Nitekim saltanatın kaldırışına kadar,saraylardan cariyeler eksik olmamıştı.  İnsanların para karşılığı alınıp satılması 19. yüzyılın ikinci yarısından beri günümüzde de devam etmektedir. Ortadoğu’daki monarşi ya da diktatörlük saraylarında,köle ve cariye bulunup bulunmadığını bilmediğimiz […]